Pojištění odpovědnosti

Toto pojištění můžeme rozdělit podle kategorií.

·        Odpovědnost v běžném občanském životě

·        Odpovědnost z výkonu povolání

·        Odpovědnost z držby nemovitostí

 

Odpovědnost v běžném občanském životě

Zde jsou kryty škody, které jsou způsobeny třetí osobě na zdraví, majetku a finanční škody vyplývající z obvyklých činností v běžném životě.

 

Odpovědnost z výkonu povolání

Zaměstnavatel může chtít 4,5 násobek Vaší průměrné mzdy za porušení povinností při plnění pracovních úkolů.

Toto pojištění kryje případnou škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

Odpovědnost z držby nemovitosti

Kryje vlastníka, nájemce nebo správce nemovitosti za škody třetí osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí.

 

 

Jednotlivé pojišťovny nabízejí toto pojištění v různých variantách a cenových relacích.

  

 

My Vám nabízíme nezávislou schůzku, abychom na základě analýzy našli nejvhodnější variantu pro Vaše potřeby .