Penzijní spoření

III. pilíř  -  Doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem

 

Jedná se o dlouhodobé spoření se státním příspěvkem a zabezpečit si tak důstojný život ve stáří. Na toto spoření může přispívat i zaměstnavatel.

Doplňkové penzijní spoření nabízí:

·        Příspěvek od státu

·        Daňové úlevy

 

Každý účastník investuje své prostředky do účastnických fondů, které se liší investiční strategií. 

 

My Vám nabízíme nezávislou schůzku, abychom na základě analýzy našli nejvhodnější variantu pro Vaše potřeby i cíle.