Pojištění odpovědnosti za škodu

Toto pojištění kryje škody způsobení jinému subjektu, k nimž došlo v souvislosti s podnikatelskou činností.

 

Hlavní produkty:

·        Pojištění obecné odpovědnosti

·        Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

·        Pojištění profesní odpovědnosti

·        Povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie

·        Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti

·        Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

·        Pojištění za škodu zasílatele

 

Zajímá Vás, která varianta, od které pojišťovny je nejvhodnější pro Vaši firmu?